پیش خرید

خدمات | Services 

در حال حاضر تعدادی از واحدهای 85متری زعفرانیه جهت فروش عرضه شده‌اند. ساخت این آپارتمان‌ها به اتمام رسیده و آماده‌ی تحویل به خریداران محترم می‌باشند. در تصویر زیر می‌توانید موقعیت هر بلوک و هر واحد را مشاهده کنید. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی درباره‌ی واحدهای آماده فروش و وضعیت پرداخت اطلاعات خود را در کادر زیر وارد کنید.

ورود اطلاعات تماس

فرم خرید

"*" indicates required fields

بلوک ۶، طبقه ۴، واحد شمال شرقی

قیمت: متری  ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک 9، طبقه 4، واحد جنوب غربی

قیمت: متری 20.000.000 تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۷، طبقه ۳، واحد جنوب شرقی

قیمت: متری 20.000.000 تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۱۳، طبقه ۳، واحد جنوب غربی

قیمت: متری 18.000.000 تومان

شرایط پرداخت: توافقی

زمان تحویل: پایان سال ۱۴۰۲

بلوک ۷،طبقه۵،واحد شمال غربی

امکانات واحد: پکیج و کابینت

قیمت: متری 20.000.000 تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک 6،طبقه4،واحد شمال شرقی

قیمت: متری 20.000.000 تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۶، طبقه ۱، واحد جنوب غربی

فروخته شد

بلوک ۷، طبقه ۴، واحد شمال غربی

فروخته شد

بلوک ۷، طبقه ۱، واحد جنوب شرقی

فروخته شد

بلوک ۹، طبقه ۵، واحد شمال غربی

قیمت: متری ۱۷.0۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک۹، طبقه۳، واحد جنوب شرقی

قیمت: متری ۱۸.۰۰۰.۰۰۰  تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۹، طبقه ۵، واحد جنوب شرقی

قیمت: متری ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۱۰، طبقه ۱، واحد شمال غربی

قیمت: متری ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۱۰، طبقه ۱، واحد جنوب غربی

قیمت: متری ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۱۰، طبقه ۱، واحد شمال شرقی

قیمت: متری ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک۱۰، طبقه ۱، واحد جنوب شرقی

فروخته شد

بلوک ۱۰، طبقه ۲، واحد شمال غربی

قیمت: متری ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک ۱۰، طبقه ۵، واحد شمال غربی

قیمت: متری ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک۱۰، طبقه۵، واحد شمال شرقی

قیمت: متری ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان

شرایط پرداخت: توافقی

بلوک 6، طبقه 3،واحد جنوب غربی

فروخته شد

بلوک ۱3، طبقه 4، واحد جنوب شرقی

فروخته شد

بلوک H7، طبقه چهارم

تیپ A (شرقی)

بلوک H7، طبقه چهارم

تیپ A (شرقی)

بلوک H7، طبقه چهارم

تیپ A (شرقی)

بلوک H7، طبقه چهارم

تیپ A (شرقی)

بلوک H7، طبقه چهارم

تیپ A (شرقی)

بلوک H7، طبقه چهارم

تیپ A (شرقی)

پیش خرید آپارتمان در گرگان
پیش خرید آپارتمان در گرگان

برای دریافت مشاوره ، جهت خرید و پیش خرید آپارتمان در زعفرانیه، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد بفرمایید.

از زبان زعفرانیه بخوانید: