پیشرفت پروژه | Progress

مجتمع ۳۲۰ واحدی زعفرانیه واقع در شهر گرگان، یک پروژه‌ انبوه‌سازی مسکن و متعلق به بخش خصوصی است. این پروژه در سال ۱۳۹۸ با پیشرفت فیزیکی ۳۰٪ به مدیریت جدید تحویل داده شد و با تلاش و همراهی نیروی جوان و متخصص، در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۸۵٪ رسیده است. این مجتمع شامل ۱۶ بلوک مستقل از هم می‌باشد. هر بلوک در ۵ طبقه بنا شده و هر طبقه دارای ۴ واحد است. در جدول زیر می‌توانید پیشرفت فیزیکی هر بلوک را مشاهده بفرمایید.

بلوک 1
در حال ساخت-۲۰ واحد 38%
بلوک 3
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 5
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 7
تکمیل شده-۲۰ واحدد 100%
بلوک 9
تکمیل شده -۲۰ واحد 100%
بلوک 11
در حال ساخت-۲۰ واحد 65%
بلوک 13
در حال ساخت-۲۰ واحد 87%
بلوک 15
در حال ساخت-۲۰ واحد 91%
بلوک 2
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 4
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 6
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 8
در حال ساخت - 20 واحد 20%
بلوک 10
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 12
در حال ساخت-۲۰ واحد 65%
بلوک 14
در حال ساخت-۲۰ واحد 87%
بلوک 16
در حال ساخت-۲۰ واحد 87%
بلوک 1
در حال ساخت-۲۰ واحد 31%
بلوک 2
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 3
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 4
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 5
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 6
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 7
تکمیل شده-۲۰ واحدد 100%
بلوک 8
در حال ساخت - 20 واحد 20%
بلوک 9
تکمیل شده -۲۰ واحد 100%
بلوک 10
تکمیل شده-۲۰ واحد 100%
بلوک 11
در حال ساخت-۲۰ واحد 65%
بلوک 12
در حال ساخت-۲۰ واحد 65%
بلوک 13
در حال ساخت-۲۰ واحد 86%
بلوک 14
در حال ساخت-۲۰ واحد 86%
بلوک 15
در حال ساخت-۲۰ واحد 91%
بلوک 16
در حال ساخت-۲۰ واحد 87%

موقعیت قرار گیری بلوک ها

پیش خرید آپارتمان در گرگان